Rasulullah Teladan yang Sempurna - Ustad Salim A Fillah

“Demi Allah, salah seorang dari kalian tidak akan dianggap beriman hingga diriku lebih dia cintai dari pada orang tua, anaknya dan seluruh manusia.” (HR. Al-Bukhari, Muslim)
Setelah membahas peristiwa kelahiran Rasulullah, aqiqah beliau, dan kehidupannya pada masa-masa awal. Pada kesempatan kali ini Ustad Salim A Fillah mencuplik-cuplik dari kitab As-syamail Al-Muhammadiyah karya Imam At-Thimidzi yang membahas  tentang berbagai hal-hal yang pribadi dari Rasulullah Muhammad Saw seperti bentuk karakter fisik Rasulullah, rambut Rasulullah, uban Rasulullah, cara bercelak Rasulullah, pakaian Rasulullah, sepatu Rasulullah, cincin Rasulullah, pedang Rasulullah, baju besi Rasulullah, sorban Rasulullah, sarung Rasulullah, cara berjalan Rasulullah, penutup kepala Rasulullah, cara duduk Rasulullah, cara bersandar Rasulullah, gelas minum Rasulullah, buah-buahan Rasulullah, cara menggunakan wewangian, cara tertawa Rasulullah, cara berbicara Rasulullah, cara bergurau Rasulullah, obrolan Rasulullah, kendaraan Rasulullah, ibadah Rasulullah, shalat sunnah Rasulullah, cara baca Al-quran Rasulullah, tempat tidur Rasulullah, tangisan Rasulullah, dll.
Anas bin Malik ra mengisahkan, “Ada seseorang yang bertanya kepada Nabi saw tentang hari kiamat, “Kapankah kiamat datang?” Nabi pun saw menjawab, “Apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapinya?” Orang itu menjawab, “Wahai Rasulullah, aku belum mempersiapkan shalat dan puasa yang banyak, hanya saja aku mencintai Allah dan Rasul-Nya saw” Maka Rasulullah saw bersabda, “Seseorang (di hari kiamat) akan bersama orang yang dicintainya, dan engkau akan bersama yang engkau cintai.” Anas pun berkata, “Kami tidak lebih bahagia daripada mendengarkan sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, ‘Engkau akan bersama orang yang engkau cintai.’” Anas kembali berkata, “Aku mencintai Nabi saw, Abu Bakar dan Umar, maka aku berharap akan bisa bersama mereka (di hari kiamat), dengan cintaku ini kepada mereka, meskipun aku sendiri belum (bisa) beramal sebanyak amalan mereka.” (HR. Al-Bukhari dalam Shahih-nya, lihat Fath al-Bari [X/557 no: 6171] dan at-Tirmidzi dalam Sunan-nya [2385])
Tak kenal maka tak sayang begitulah kata pepatah kuno. Bagaimana mungkin kita akan masuk surga tanpa mencintai Rasulullah ? bagaimana mungkin kita mencintai beliau bila tak mengenal beliau saw. Bila kita mencintainya beruntunglah kita, bila tidak tau menahu tentang beliau, dan tidak mencintainya maka celakalah kita.
Hal ini kiranya sangatlah perlu kita simak bersama bagi kaum muslimin yang berusaha itiba’ kepada Rasulullah, mengikuti sunnah-sunnah beliau, serta bagi siapa saja mengaku panutannyanya adalah Rasulullah dan idolanya adalah Rasulullaah. Selain merekomendasikan pada kita bersama untuk memiliki kitab As-Syanmail Al-Muhammadiyah ada baiknya kita menyimak tausiyah dari Ustad Salim A Fillah Berikut ini :

Keutamaan Shalat Sunnah Qobiyah dan Ba'diyah - Ustadz Abdul Somad Lc. MA


Keutamaan Shalat Sunnah Qabliyah dan Ba'diyah [Kajian Hadits] | Abdul Somad, Lc. MA
Kajian Hadits Masjid Agung An-Nuur provinsi Riau. Selasa, 02 April 2013 ba'da Zhuhur.

7 Golongan yang mendapat naungan Allah di hari kiamat - Ustadz Abdul Somad Lc. MA

Bagian 1

Bagian 2

Kajian Hadits 7 Golongan yang Mendapat Naungan Allah Di Hari Kiamat (2) | Abdul Somad, Lc. MA [Bagian ke-2] Waktu: Sabtu/16 Maret 2013 Tempat: Masjid Al-Kiram Bangkinang, Kampar, Riau

Tafsir QS Al Baqarah Juz 3 Ayat 286 - Dr Musthafa Umar Lc. MABiodata Lengkap: Nama: Musthafa Umar
Tanggal lahir: 13-05-1967
Tempat lahir: Pekanbaru – Riau – Indonesia.
Pendidikan :
Sekolah Rendah (1974-1980)
Sekolah Menengah (1980-1983)
Pondok Pesantren Modern Gontor (1983-1987)
Universiti Al-Azhar – Mesir (1989-1993) [BA]
Universiti Islam Antara Bangsa Malaysia (1995-1999) [MA]. Tajuk Thesis : Usaha-Usaha Organisasi Islam di Indonesia dalam Berda’wah ke Suku Asli (dalam Bahasa Arab) (Suku Sakai di Propinsi Riau sebagai kajian: 1986-1996).
Universiti Malaya (Program Ph.D) (2009). Tajuk Thesis: Metodologi Syekh Asy-Sya’rawy dalam Menafsirkan Al-Quran.
Profesi yang pernah dijalani :
Pengajar di beberapa masjid di Kuala Lumpur sejak tahun 1995.
Pengajar Kajian Tafsir di Masjid Agung Annur Provinsi Riau sejak 2009.
Buku yang telah diterbitkan :
Asas-asas Ekonomi Islam : (1994) Iktibar Perang Bosnia dan Herzegovina (terjemahan dari B.Arab) : (1994) Zaadul Ma’ad (terjemahan dari B. Arab) : (1995) Hakikat Mati (terjemahan dari B.Arab) : (1997) Tata Bahasa Arab Peringkat Asas : (1997) Tata Bahasa Arab Peringkat Menengah : (2002) Tata Bahasa Arab Peringkat Tinggi : (2003) Percakapan Bahasa Arab : (1997) Perjalanan Hidup Manusia : (1998) Tafsir Al-Quran (Tafsir Al-Ma’rifah) Juz Pertama : (2000) Tafsir Al-Quran (Tafsir Al-Ma’rifah) Juz Kedua : (2002) Tafsir Al-Quran (Tafsir Al-Ma’rifah) Juz Ketiga : (2005) Tafsir Al-Quran (Tafsir Al-Ma’rifah) Juz Keempat : (2012) Mengenal Allah Melalui Asmaul-Husna : (2002) Mengenal Allah Melalui Sunnatullah (3 jilid) : (2003) Sihir dan Cara Rawatannya Menurut Al-Quran dan As-Sunnah : (2004) Himpunan Zikir Daripada Al-Quran Al-Hadith : (2005) Mengenal Allah Melalui Sifat Dua Puluh : (2005) 30 Perkara Penting Dalam Hidup (Tahun Pertama) : (2007).

Pencarian